Focuszorgteam

Focuszorgteam bv is een innovatieve WTZa instelling die multidisciplinaire zorg biedt binnen focusklinieken. Altijd rond de patiënt en aandoening georganiseerd in een combinatie van medisch specialistische zorg en waar nodig aanvullend multidisciplinair in de eerste lijn. Dat kan fysiek, op één van onze locaties en/of via beeldbellen. Er is altijd ondersteuning van onze Patiëntdesk, Gezondheidsmeter modules, PGO en ondersteunende video’s.

We leren patiënten omgaan en leven met hun chronische ziekte door de leefstijl aan te passen naar eigen regie of zelfmanagement. Dat doet de medisch specialist met gericht onderzoek, diagnostiek, begeleiding en behandeling. Waar nodig aangevuld met ‘eerste lijn’ leefstijlaanpak in teamverband. Het gaat dan altijd om aanhoudende klachten die met voorgaande interventies elders niet [volledig] verbeteren.

Kernbegrippen daarbij zijn (h)erkenning, rond de patiënt georganiseerd, samen beslissen; Onder meer gericht op acceptatie en wat je nog wel kunt door toepassing van bijvoorbeeld Positieve Gezondheid en ACT. Bij ernstige ME/cvs en Post Covid wordt Pacing toegepast: op geleide van klachten verbeteren en leren omgaan met de beperkingen. Doel is verbetering van kwaliteit van leven, zo mogelijk genezen en zelfmanagement ofwel eigen regie over de klachten.

Klik op één van onze websites om alle informatie aan te treffen die je nodig hebt of moet weten over onze organisatie.

Polikliniek_shutterstock_1720976266
Expertisekliniek voor ME/cvs en Post Covid. We zien ook veel patiënten met chronische vermoeidheid en fibromyalgie
Expertisekliniek voor ernstige Post Covid patiënten
Persoonlijke, specialistische zorg als je slecht slaapt
Ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid: onafhankelijk en deskundig

WTZa instelling én ZKN gecertificeerd

Focuszorgteam is dus een WTZa instelling, dat in de kern gaat over kwaliteit van zorg. Bij de vergunningverlening is onder meer aan de volgende eisen getoetst: een onafhankelijke Raad van Toezicht; kwalitatief als kwantitatief voldoende toegerust personeel: een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van zorg; een ordelijke en controleerbare financiële administratie en een cliëntenraad.

Wat een WTZa instelling is wordt duidelijk gemaakt in onderstaande infographic, die als je er op klikt vanzelf vergroot. 

Daarnaast zijn we ZKN gecertificeerd en voldoen dus geobjectiveerd door audits aan zeer strenge eisen. Naast de kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel,
worden onder meer ook de intake, behandeling, de veiligheid van de apparatuur, infectiepreventie, wachttijden, nazorg en klanttevredenheid getoetst.

De behandeling is bij ons van het hoogste niveau en blijft dat dus ook. De privacy en klachtenafspraken tref je aan op de websites van de focusklinieken.